Welkom bij obs de Brink

Obs de Brink is een Daltonschool in de wijk Bargeres in Emmen. Kinderen leren bij ons al vroeg belangrijke vaardigheden voor goed burgerschap. Zoals het omgaan met vrijheid en het dragen van verantwoordelijkheid.
Scholen dicht tot 6 april

Zondag is besloten dat alle scholen vanaf maandag zullen sluiten tot 6 april. Een ingrijpende maatregel. Bij deze willen we jullie informeren hoe we hier binnen Openbaar Onderwijs Emmen mee omgaan.
Voor iedereen is deze uitzonderlijke situatie nieuw. We zullen morgen  en overmorgen gebruiken om te bekijken op welke wijze wij enigszins de continuïteit van het onderwijs kunnen vormgeven.

Continuïteit van onderwijsproces
Dit kan per school verschillen door bijvoorbeeld lespakketten te verstrekken of dat het onderwijs digitaal wordt aangeboden. Ook kan het mogelijk zijn dat er verwezen wordt naar educatieve apps.
De schoolleiding zal u de komende dagen berichten hoe het contact onderhouden zal worden met de school.

Opvang voor ouders met beroepen in vitale processen.
Daarnaast is de oproep om voor de ouders met  cruciale beroepen in vitale processen  opvang te regelen. Een overzicht van de beroepen kunt u vinden via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Advies bij klachten
Voor iedereen geldt nog steeds zowel voor onze kinderen als voor onze medewerkers het advies om bij klachten van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts thuis te blijven !

Onderwijs op afstand
Middels Schoudercom houden wij u op de hoogte hoe wij het onderwijs voor uw leerlingen gaan inrichten. Nog geen Schoudercom stuur dan een mail naar locatieleider@obs-brink.nl

                                                                                       Locatiedirecteur
                                                                                          Arthur Hof
                                                                                         obs de Brink

Brede ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk ons onderwijs goed af te stemmen op de individuele leerlingen. Dus ook voor leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben. Hier hebben wij veel ervaring mee.

Op obs de Brink vinden wij het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat wij meer aanbieden dan alleen taal en rekenen. Culturele activiteiten, sport, muziek, projecten… Het maakt allemaal deel uit van ons aanbod. Op deze pagina’s leest u meer over hoe wij kinderen zich breed laten ontwikkelen. 

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden