Waar onze school voor staat

Brede Ontwikkeling

We willen dat kinderen met plezier naar school gaan en zoveel mogelijk leren! En wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen. De basisvaardigheden taal en rekenen zijn hierin belangrijk. Daarnaast hebben wij nadrukkelijk aandacht voor:

  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • creatieve vakken
  • cultuureducatie
  • sportactiviteiten

Zo willen wij de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun verdere (school)loopbaan.

Respect en verdraagzaamheid

Onze leerlingen hebben diverse nationaliteiten. Dit betekent dat zij al jong kennismaken met andere culturen. Het anders denken en het anders zijn is dan ook regelmatig onderwerp van gesprek. Zo leren kinderen respect voor elkaar te hebben en verdraagzaamheid als belangrijke norm te gaan zien

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden